คำสั่ง-SQL เบื้องต้น

posted on 11 Sep 2006 11:36 by theera in Visual-Basic

Introduction to Structured Query Language

พื้นฐาน คำสั่ง SELECT

ในระบบฐานข้อมมูลนั้น ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ในรูปของ Table และ Columns ตัวอย่างเช่น

ในTable พนักงาน เราจัดเก็บข้อมูล Social Security Number, Name และ Address:

EmployeeAddressTable

SSN

FirstName

LastName

Address

City

State

512687458

Joe

Smith

83

First Street

Howard

Ohio

758420012

Mary

Scott

842 Vine Ave.

Losantiville

Ohio

102254896

Sam

Jones

33 Elm St

.

Paris