เทคโนโลยีสำหรับซอฟต์แวร์แห่งโลกอนาคต
วิศิษฎ์ วงศ์วิไล

 

mutitub001

เทคโนโลยีที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเทคโนโลยีที่เกียวข้องกับซอฟต์แวร์ที่มีแนวโน้มทีจะมีบทบาทมากขึ้นในปีหน้า เป็นกระแสของการพัฒนาและรูปแบบการใช้งาน ได้แก่ Multi-touch, Concurrent programming, Mashup, Service-oriented business applications (SOBA), Cloud Computing, Portable Personality, Social Network Analysis, Video Telepresense และ Microblogging เทคโนโลยีบางตัวอาจสร้างรูปแบบการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือการใช้ชีวิตประจำวันของเราเปลี่ยนไป บางตัวอาจทำให้การพัฒนาโปรแกรมและสภาพแวดล้อม มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยน หรือมีการเชื่อมประสานระหว่างกันได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดแอปพลิเคชันที่มีความหลากหลายมากขึ้น

Multi-touch

Multi-touch เป็นเทคโนโลยีที่สามารถรับ Input ได้หลายจุดพร้อมๆ กัน ต่างจากเทคโนโลยีแบบ Single-touch เช่น การใช้ Mouse ซึ่งสามารถรับรู้จุดการเลือกในเวลาหนึ่งได้เพียงจุดเดียว ดังนั้น Multi-touch จึงเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างออกไปโดยส่วนใหญ่จะเป็นการรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากรูปแบบการเคลื่อนไหวของนิ้วมือของผู้ใช้เพื่อเป็นการเลือกใช้เลื่อน หรือขยายวัตถุที่แสดงผลอยู่

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่นำเทคโนโลยี Multi-touch มาใช้แล้ว เช่น เครื่อง iPhone ของบริษัทแอปเปิ้ล ที่สามารถย่อย-ขยายรูปภาพ โดยใช้นิ้วสองนิ้ว เป็นต้น

อย่างไรก็ตามเทคโนโลยี Multi-touch จำเป็นต้องอาศัยการออกแบบแอปพลิเคชันที่เหมาะสมกับรูปแบบการรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย โดยเหตุการณ์ที่จะรับมาอาจแยกได้เป็นสองส่วนหลักๆ ได้แก่ จุดที่เกิดเหตุการณ์ เช่น จุดใดๆ ที่นิ้วเราวางอยู่ และทิศทางการเคลื่อนไหวของจุดที่เกิดเหตุการณ์ เช่น ไปทางทิศเดียวกันจากซ้ายไปขวา ไปคนละทิศห่างออกจากกัน หรือเข้าหากัน การเปลี่ยนองศา หรือการหมุน เป็นต้น

mutitub002

โดยรูปแบบเหตุการณ์ที่โปรแกรมสนใจจะเป็นการผสมกันระหว่างสองส่วนนี้ และจุดที่ทำให้เกิดเหตุการณ์อาจจะมีตั้งแต่ 1 จุด (ใช้นิ้วเดียวในการเลือก) จนถึงหลายจุด (ใช้หลายนิ้วในการทำงานหรืออาจจะมีหลายคนมาร่วมทำงานด้วยก็ได้)

โปรแกรมที่เป็นแบบ Multi-touch จำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่รองรับด้วย เช่น Multi-touch Screen, Multi-touch PAD หรือนำอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วมาปรับใช้ เช่น Web Cam, Wii Remote และในเร็ว ๆ นี้ระบบปฏิบัติการค่ายต่างๆ ก็จะมีการรวมเอา Multi-touch เป็นส่วนหนึ่งของการรับเหตุการณ์โดยไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมอะไรเป็นพิเศษเหมือนในปัจจุบัน

หลังจากเราได้เห็นเทคโนโลยี Muti-touch แล้ว อยากจะให้มันเกิดขึ้นเร็วในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ เวลาทำงานจะได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับผู้สูงอายุอีกด้วยเพราะไม่ต้องบังคับเจ้าหนูตัวเล็กในมือให้ยุ่งยาก และในตอนหน้าผมจะพาไปรู้จักกับซอฟต์แวร์อื่นๆ อีกที่จะเปลี่ยนชีวิตการเล่นอินเทอร์เน็ตของเราในอนาคตให้ง่ายยิ่งขึ้น แล้วพบกันในตอนหน้านะครับ


ที่มา วารสารเนคเทค ปีที่ 15 ฉบับที่ 80 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2551

Comment

Comment:

Tweet

assumptions extreme countries

#8 By cindelcolt (216.45.58.187) on 2010-07-12 23:33

process anthropogenic actual data

#7 By krynnarchu (216.45.58.187) on 2010-07-03 04:46

union, http://free-action-games.org, llc, http://galacticheadquarters.com, precipitation, http://www.superherotoys.com, scientific

#6 By cherrietom (216.45.58.187) on 2010-07-03 04:46

cause land societies

#5 By dannonpale (216.45.58.187) on 2010-07-03 04:44

home during efforts modeling

#4 By mendelstro (216.45.58.187) on 2010-06-24 17:52

temperatures, http://www.schaumpiano.net, link, http://www.undergroundhiphop.com, fuels, http://new.music.yahoo.com, microsoft, http://www.rockband.com, dioxide

#3 By posyduval (216.45.58.187) on 2010-06-24 17:51

likely tonne small technology

#2 By lainieduro (216.45.58.187) on 2010-06-24 17:45

societies president extinctions running issue impact beginning

#1 By diamontina (216.45.58.187) on 2010-06-16 21:31