ต้นแบบมือถือแห่งอนาคต
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 17 กรกฎาคม 2552 11:41 น.
       โทรศัพท์มือถือที่มีอยู่ในท้องตลาดขณะนี้ถูกมองว่ายังไม่เพียงพอต่อการใช้งานในอนาคต นักออกแบบและบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมทั่วโลกจึงร่วมกันพยากรณ์ว่า ยังมีไอเดียใหม่ใดอีกที่สามารถแจ้งเกิดได้อีกเพื่อเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก
       
       ต่อไปนี้คือ 6 ต้นแบบแนวคิดโทรศัพท์มือถือแห่งอนาคตที่เชื่อว่าจะแจ้งเกิดใน 2-3 ปีนี้ ซึ่งถูกนำมารวมไว้โดยนิตยสาร ComputerWorld
       
       1. Nokia Morph

       คอนเซ็ปต์โทรศัพท์มือถือสุดล้ำ Morph ของ Nokia อาจต้องใช้เวลามากกว่า 7-15 ปีนับจากนี้กว่าจะเกิดเป็นความจริง หลักการของ Morph คือการปลดขีดจำกัดของโทรศัพท์มือถือขณะนี้ที่มีรูปร่างคงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดย Morph จะใช้วัสดุที่ยืดหยุ่นได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถดัดแปลงโทรศัพท์มือถือของตัวเองให้เป็นกำไลข้อมือเวลาไม่ใช้งานก็ได้
       
       2. The Handphone

       คอนเซ็ปต์ "The Handphone" หรือโทรศัพท์มือนี้เป็นผลงานการออกแบบของ Massimo Marrazzo นักออกแบบของบริษัท Biodomotica แนวคิดนี้จะใช้เทคโนโลยีส่งเสียงผ่านกระดูก ซึ่งทำให้เสียงโทรศัพท์สามารถส่งผ่านจากนิ้วโป้งเข้าสู่ช่องหู โดยปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ถูกนำมาใช้แล้วกับโทรศัพท์ลดเสียงรบกวนบางรุ่น ที่ทำให้ผู้ใช้ได้ยินเสียงแม้จะกดโทรศัพท์ลงกับโหนกแก้ม ร่วมกับเทคโนโลยีตรวจจับการเคลื่อนไหว ที่จะทำให้ระบบรับรู้ว่า การวางมือลักษณะใดที่ผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนมือให้กลายเป็นโทรศัพท์
       
       3. The P-Per

       คอนเซ็ปต์ P-Per พัฒนาโดย Chocolate Agency ออกแบบให้ทั้งสองด้านของโทรศัพท์เป็นหน้าจอทัชสกรีน เหมือนกับการนำไอโฟนสองเครื่องมาทากาวติดกัน
       
       4. The Packet

       Emir Rifat Isik ออกแบบให้คอนเซ็ปต์ Packet มีลักษณะเรียบหรู อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์และใช้งานคียบอร์ดในเครื่องได้ง่ายกว่าการกดแป้นพิมพ์เสมือนบนหน้าจอ เชื่อว่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องใช้งานอีเมล เล่นอินเทอร์เน็ต และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคีย์บอร์ดนานๆ
       
       5. Force Sensors

       คอนเซ็ปต์ Force sensors พัฒนาโดยนักวิจัย James Scott จากสถาบันวิจัย Microsoft Research Cambridge ในอังกฤษ จุดเด่นคือการเปิดปิดโทรศัพท์มือถือได้ด้วยการแสดงท่าทางเช่น การบีบ กด หรือการเปลี่ยนอินเตอร์เฟสด้วยการบิดโทรศัพท์มือถือเหมือนบิดผ้าเช็ดหน้า
       
       6. Atlas Kinetic

       แนวคิดนี้เป็นของ Ricardo Baiao แห่งบริษัท DesignerID จุดเด่นคือการให้พลังงานตัวเองได้ ภายในมีกลไกกำเนิดพลังงานหากผู้ใช้เขย่าหรือเคลื่อนที่โทรศัพท์มือถือ แถมยังสามารถเป็นที่ชาร์จพลังงานให้อุปกรณ์อื่นได้ด้วย
       
       ..ว้าว ว้าว..

Comment

Comment:

Tweet

JXrzVb <a href="http://wmoousryqxuo.com/">wmoousryqxuo</a>, uaymexkogezk, [link=http://tnbfeoskdiib.com/]tnbfeoskdiib[/link], http://txrctsimjhrv.com/

#201 By TpKVgfxaErZQLZ (103.7.57.18|91.217.5.233) on 2013-03-26 19:32

The simple way to get information just about this good topic is to purchase written essay or buy essay.

#200 By buy custom essay papers (31.184.238.21) on 2012-01-12 13:14

Great post really interesting writing style.

#199 By buy articles (116.71.19.219) on 2011-05-16 14:09

I have been visiting various blogs for my Book report help
research. I have found your blog to be quite useful. Keep updating your blog with valuable information... Regards

#198 By Book report help (119.157.186.193) on 2010-09-29 12:42

home space overwhelming

#197 By adeliabren (216.45.58.187) on 2010-09-18 13:04

ruddiman processes suggests summary

#196 By garetfarra (216.45.58.187) on 2010-09-09 06:08

stratospheric fuel ice

#195 By spearcoley (216.45.58.187) on 2010-08-30 20:28

benefits produce features

#194 By brinleighk (216.45.58.187) on 2010-08-18 16:00

eF3Nli <a href="http://rpicsqdxapsz.com/">rpicsqdxapsz</a>, [url=http://sxfxsotofvyj.com/]sxfxsotofvyj[/url], [link=http://yejcmvazicwl.com/]yejcmvazicwl[/link], http://ewmiftzkjgrs.com/

#193 By YRhhKjebKADwhdqEUmU (94.102.49.89) on 2010-08-10 08:01

response region release estimates

#192 By baronmanch (216.45.58.187) on 2010-08-07 15:47

technica physical new

#191 By welshhooke (216.45.58.187) on 2010-07-29 17:29

weathering pdf unfccc below

#190 By kyrkcasar (216.45.58.187) on 2010-07-22 04:58

estimates newsletter change developer

#189 By aledamorel (216.45.58.187) on 2010-07-12 23:33

HVYviM comment3, èíòåðíåò èíòèì ìîñêâà, çíàêîìñòâà ñ ðóññêîãîâîðÿùèìè èíîñòðàíöàìè, æåíùèíà â âîçðàñòå ïîçíàêîìèòüñÿ äëÿ èíòèìíûõ îòíîøåíèé,

#188 By Soncryra (93.174.93.154) on 2010-07-09 05:36

5Aqf13 comment1, èíòèì óñëóãè áèéñê, çíàêîìñòâà ãîðîäà ñàðàòîâà è ýíãåëüñà, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà îêòÿáðüñê,

#187 By Thtybnak (93.174.93.154) on 2010-07-09 05:09

comment4, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé â ÷åëíàõ, çíàêîìñòâà èç êîëîíèé, ìóñóëüìàíå â ñàíêò ïåòåðáóðãå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà è îáùåíèå â âîëîãäå, èíòèì óñëóãè êðàñíîÿðñê,

#186 By Bqtyvcwd (93.174.93.154) on 2010-07-07 01:54