เขียน SQL Select ให้มีเลขลำดับ 1,2,3 ใน Access, SQL2000 

select (
SELECT COUNT(ID) + 1 AS Counter
FROM users usr
WHERE usr.ID < users.ID
) AS Counter,
name
from users

หมายเหตุ มีฟิลด์ ID เป็น number, 
                           Name เป็น ชื่อ
ผลที่ได้จะเป็น

counter           name
----------           -------------
1                       aaa
2                       bbb
3                       ccc

Comment

Comment:

Tweet

Thank you, it's very amazing article about this good post it might be very helpful for students. Recently i needed resume writing service (marvelousresume.com). To my greatest surprise, resume was divine the price I paid for it.

#15 By Click here (46.161.41.16|46.161.41.16) on 2014-04-01 11:55

Have no idea which organization to choose to receive assistance from? Look over StandoutEssay testimonials, and reach a sound decision.

#14 By review writing service (46.161.41.16|46.161.41.16) on 2014-03-27 09:20

Ukraine software development "soft-group.com" is made particularly for individual customer with the purpose to satisfy precise demands of their business.

#13 By Web page (31.184.238.73) on 2013-08-01 13:40

Which way did you do the fantastic theme just about this post I chew over? The buy thesis service would hire people as you for the masters thesis accomplishing. Therefore you do have a good chance to get to the group of professionals.

#12 By dissertation (91.212.226.136) on 2012-03-31 01:05

People do recognize that this is comfortable to purchase the format thesis and dissertation writing close to this good post, than to complete by own efforts.

#11 By buy dissertation (91.212.226.136) on 2012-03-30 05:10

If you keep on working on your cool thought close to this good topic, would you please give some knowledge just about written essay, because we try to purchase custom written essay from the essay writing service.

#10 By university essay (193.105.210.41) on 2011-11-18 22:34

Some guys develop their blogs getting nothing just about optimization. Thence, their sites have not high Page rank. Some fellows just do not understand that blog posting services will fix this kind of problem!

#9 By blog posting services (193.105.210.41) on 2011-11-03 07:52

We generally offer the most affordable forum posting service. We created the most workable link building strategies. With our SEO service your internet site can be more effective!

#8 By forum posting services (193.105.210.41) on 2011-10-31 06:40

It's not so simple to bring a good custom written essays, essentially if you are booked. I consult you to find buy an essay and to be spare from discredit that your work will be done by essay writing service

#7 By buy essay (193.105.210.41) on 2011-10-28 07:37

Are you single-minded but do not know the right way to create academic papers of supreme quality? I see one only solution of your writing problems! I opine that you should buy an essays UK.

#6 By writing college essay (193.105.210.41) on 2011-10-28 07:35

The essay buy papers created by masters, will bring you A+. So that’s workable to order essay to achieve your aim, I opine.

#5 By university essay (193.105.210.41) on 2011-10-28 04:57

Students should get know a lot just about this good post, because that is worth to purchase essay writing and written essay at the writing services or it is available to buy essay there!

#4 By custom writing (193.105.210.41) on 2011-10-21 00:08

Every body knows that humen's life is very expensive, nevertheless different people need cash for various things and not every one earns big sums money. Thence to receive some <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/business-loans">business loans</a> or just term loan will be a correct solution.

#3 By AngelicaVillarreal21 (91.212.226.143) on 2011-10-10 06:54

ขอบคุณมากนะ

#2 By (222.123.49.133) on 2010-08-30 00:22

ขอบคุณค่ะ

#1 By โหลดเพลง (124.157.236.250) on 2009-08-28 07:59