Crystal-Report

Variable Declarations

Before we can use a variable in a formula, it has to be declared. Basic and Crystal Syntax both have different ways of declaring variables, based on the type and scope of the variable. The most common variable declarations are included below:

Crystal Report สามารถ ประกาศตัวแปร ได้ 2 ภาษา คือ Basic และ Crystal โดยมีการเปรียบเทียบ ดังตารางข้างล่างนี้

Basic

Crystal

Dim x

n/a

Dim x ()

n/a

Dim x As Boolean

Local BooleanVar x

Dim x As Number

Local NumberVar x

Dim x As Currency

Local CurrencyVar x

Dim x As Date

Local DateVar x

Dim x As Time

Local TimeVar x

Dim x As DateTime

Local DateTimeVar x

Dim x As String

Local StringVar x

Dim x As Number Range

Local NumberVar range x

Dim x As Currency Range

Local CurrencyVar range x

Dim x As Date Range

Local DateVar range x

Dim x As Time Range

Local TimeVar range x

Dim x As DateTime Range

Local DateTimeVar range x

Dim x As String Range

Local StringVar range x

Dim x () As Boolean

Local BooleanVar array x

Dim x () As Number

Local NumberVar array x

Dim x () As Currency

Local CurrencyVar array x

Dim x () As Date

Local DateVar array x

Dim x () As Time

Local TimeVar array x

Dim x () As DateTime

Local DateTimeVar array x

Dim x () As String

Local StringVar array x

Dim x () As Number Range

Local NumberVar range array x

Dim x () As Currency Range

Local CurrencyVar range array x

Dim x () As Date Range

Local DateVar range array x

Dim x () As Time Range

Local TimeVar range array x

Dim x () As DateTime Range

Local DateTimeVar range array x

Dim x () As String Range

Local StringVar range array x

To select a scope for variables created in Basic syntax, you can use the following scope attributes in place of the Dim statement:

การเลือกใช้ตัวแปร หรือชนิดของตัวแปร จะมีข้อกำหนด หรือข้อจำกัด ของการประกาศค่า

  • Local - The variable is specific and can only be used in the formula in which it is defined. เป็นตัวแปรแบบ Local ใช้ใน Local ได้อย่างเดียว

  • Global - The variable is available to formulas throughout the entire current report. เป็นตัวแบบ Global การประกาศตัวแปรนี้ สามารถมองเห็นได้ทั้ง Report

  • Shared - The variable can be shared with a subreport as well as the entire current report. เป็นตัวแปรแบบ Shared ซึ่งส่วนมากจะให้กับ Subreport


edit @ 2006/08/31 11:41:33

Crystal Report Version

posted on 17 Jul 2006 12:20 by theera in Crystal-Report

Crystal Report XI
โซลูชั่นเพื่อการอินทริเกรท และสร้างสรรค์รายงานอย่างชาญฉลาด

เป็นเทคโนโลยีในการจัดทำรีพอร์ทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำคอนเทนต์
และการอินทริเกรชั่น ที่ได้รับการยอมรับจากคู่ค้ามากกว่า 300 ราย ที่เชื่อมั่น
ในเทคโนโลยีการจัดทำรีพอร์ทที่มีความยืดหยุ่น และสามารถตอบสนองความ
ต้องการในการพัฒนารีพอร์ทและการอินทริเกรทได้ ู้

ด้วยความสามารถจาก Crystal Reports ผู้ใช้งานสามารถถ่ายโอนข้อมูลใดๆ
ก็ตามเกือบทั้งหมดไปยังอินเตอร์แอคทีฟคอนเทนต์ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกันนั้น
ยังให้ผู้ใช้งานอินทริเกรทการสร้างสรรค์รีพอร์ท การเปลี่ยนแปลง และการวิว
เข้าไปดูในแอพพลิเคชั่น .NET, Java และ COM ได้ นอกจากนั้นยังให้
ประสิทธิภาพที่ดีแก่เอ็นยูสเซอร์ด้วยการแอคเซสรีพอร์ท และการทำ interaction
รีพอร์ทผ่านทางพอร์ทัล อุปกรณ์ไวร์เลส และบนเอกสารของไมโครซอฟท์ออฟฟิศได้

Crystal Reports มอบออพชั่นการเชื่อมต่อข้อมูลให้มากกว่าที่เว็นเดอร์อื่นๆ
จะทำได้ ไดร์ฟเวอร์กว่า 30 แหล่งข้อมูลได้รวมเอาเข้าไว้เพื่อการแอคเซสไปยัง
XML, OLAP, แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องและในองค์กร รวมถึงระบบ ERP และ
CRM, Oracle, IBM DB2 และ Microsoft SQL Server และผู้ใช้งานยัง
สามารถแอคเซส custom data ผ่านทางผู้ให้บริการข้อมูล COM และ
JavaBeans เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อข้อมูลมากยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีในการออกแบบ Crystal Reports ให้มีความยืดหยุ่นทำให้การคอนโทรล
การแอคเซสข้อมูลและการนำเสนองานมีความสมบูรณ์ขึ้น โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกได้
จากออพชั่นฟอร์แมทที่มีมากกว่า 100 แบบ ที่ได้รวมเอาการแจ้งเตือน การกำหนด
พารามิเตอร์ การทำแผนภูมิ แผนที่ cross-tabs และไฮเปอร์ลิงค์ เพื่อเพิ่มความโดดเด่น
ให้แก่รีพอร์ทของคุณ

Crystal Analysys10
โซลูชั่นเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจในเชิงลึก

เป็นรากฐานของโซลูชั่นสำหรับการวิเคราะห์รายงานที่ดีที่สุด โดยจะมอบแนวทาง
การวิเคราะห์สำหรับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และซัพพลายเออร์ที่ง่ายต่อการมองให้ลึก
ถึงแก่นของข้อมูลทางธุรกิจ รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานภายใน
องค์กร

ในกรณีของผู้ใช้ที่เปรียบเสมือนล่ามที่ต้องนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจ ให้แก่ผู้ที่มีอำนาจ
ในการตัดสินใจ ทั้งสาเหตุและผลของการดำเนินธุรกิจ ผู้ใช้งานจึงต้องการความสามารถ
ที่จะสร้างข้อมูลที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม Crystal Analysis จึงพร้อมนำเสนอภาพ
เคลื่อนไหวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายในองค์กร แทนที่จะเป็นภาพนิ่ง รวมถึงความสามารถในการ
จัดการ และวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้เข้าใจได้อย่างง่ายดายถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการธุรกิจของคุณ ท้ายสุดคือความสามารถในการสร้าง และแบ่งปันข้อมูล
ให้เกิดประโยชน์และสร้างความเข้าใจสูงสุดแก่ผู้ใช้งาน

สำหรับนักไอที ความต้องการเรื่องเวลาและการให้อำนาจแก่ผู้ใช้งานเป็นปัจจัยสำคัญของ
ความสำเร็จ ในการเพิ่มกระแสของข้อมูลภายในองค์กร สำหรับมืออาชีพทางด้านไอที
อุปสรรคที่เกิดขึ้นของการมีข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงเวลาและเหมาะสมต่อบุคคล ล้วนมีความ
เกี่ยวข้องกับการเสนอข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงตามความต้องการให้แก่ผู้ใช้ รวมถึงการจัดการ
สร้างสรรค์ด้วยตนเองในการวิเคราะห์เชิงลึกซึ่งอาจจะหมายรวมถึงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
หรือมีความขัดแย้งกัน

ให้คลิกขวาที่ Details ของ Report ที่ต้องการ > Section Expert >เลือก Details >เลือก Tab Color >คลิกเครื่องหมายถูกที่หน้า Background Color และ เลือกสีที่ต้องการให้สลับ > ให้คลิกที่เครื่องหมาย X+2 ให้เขียนCode ดังนี้

if remainder(recordnumber,2)= 0 then Color (255,200,100 ) else nocolor